Povrchové napätie plastov

Cieľom kurzu je získať základný prehľad o vlastnostiach plastov, možnostiach testovania povrchového napätia a typoch predúpravy pred lepením alebo potlačou.

       

 

Čo všetko sa na seminári dozviete?

Teoretická časť

 • Problematika plastov

  • Polyméry a ich správanie s ohľadom na povrchovú energiu – chemická štruktúra (spojitosť so základnými vlastnosťami)
  • Plasty – stručný prehľad výroby -> ADITÍVA – s ohľadom na povrchové vlastnosti (reformačné činidlá, farbivá, UV-stabilizátory, zmäkčovadlá, tvrdidlá…)

 • Charakterizácia povrchu

  • Povrchová energia – schéma zmáčania, stanovenie - princíp, využitie, príklady; podmienky vzniku pevného spoja (lepenie, lakovanie)

 • Zvýšenie povrchovej energie 

  • Oxidácia povrchu s dôrazom na plazmatické úpravy

Praktická časť

 • Plazmová úprava 

  • Atmosferická plazmová tryska – pokusy s mastnotou, čistením, plazmovanie vzoriek

 • Stanovenie povrchovej energie 

  • Fixy, astramenty, See System (prístroj na testovanie povrchovej energie kvapkovou metódou)  

       

Rozsah: celodenné školenie

Lektorkou kurzu je Ing. Hana Šourková, ktorá pôsobí v spoločnosti SurfaceTreat a .s  na pozícii vývojového pracovníka. Táto malá česká firma sa zaoberá zákaznícky orientovaným výskumom a vývojom v oblasti plazmových povrchových úprav, hlavne na polymérnych (práškových) materiáloch.

     

Zaujíma Vás to? Potrebujete viac informácií? Napíšte nám