Metalizačný systém Thermion AVD 350

Sudy, cievky

AVD 350 využíva najnovšiu technológiu automatického riadenia napätia. Eliminuje tavenie drôtu a umožňuje stále a bezproblémové podávanie akéhokoľvek typu drôtu.

Prednosti

  • prívodný otvor je prepojený so zdrojom Miller Deltaweld 602
  • vozík je vyrobený pre prácu v ťažkých priemyselných podmienkach
  • striekacia pištoľ s 13“ vedením produkuje veľmi kvalitný nástrek
  • metalizačná pištoľ Jet Force – sústredený kruhový nástrek
  • technológia riadenia napätia

 

Požiadavky

  • vzduch: 5,5 – 7 bar (80 – 100 PSI) pri min. 1,9 m3/min , prívodné vedenie s min. priemerom 3/4“
  • napájanie: jedno alebo trojfázové, 50/60 Hz

Fotogaléria