Korózne komory

Celkové ročné straty, ktoré vznikajú ako dôsledok korózie, sa pohybujú okolo 17 biliónov EUR. Na celom svete sa z dôvodu korózie stratí 5 ton oceli každú sekundu.

Testovat je preto nutné. Medzi základné testy odolnosti voči korózii patria testy soľnou hmlou, cyklické korózne testy alebo kondenzačné skúšky. 

Skúšky v soľnej hmle najčastejšie testujú podľa noriem ASTM B 117, ISO 7253, ISO 9227 (NSS, ASS, CASS). Medzi ďalšie skúšky patrí napr. BS 7479, JIS Z 2371, NFX 41-002, IEC 60068-2-11, MIL-STD-810, metóda 509.5, MIL-DTL-5541F, ASTM G 85, postup A1 alebo DEF STAN 00-35, časť 3, skúška CN2.

Cyklické korózne skúšky: CCT I (Nissan), ISO 16701 (CCT), ASTM D5894, ASTM G 85 (postup A2, A3 a A5), VDA 233-102, SEP 1850, VW PV 1210 (Volkswagen), CCT IV (Nissan), ECC1 D17 2028 (Renault), PSA TCAC D13 5486 (Peugeot, Citroën), PA-P 029; AA – 0224 (BMW), VCS 1027, 1449 (Volvo, VICT); STD 4233 (Scania), Fiat 50493/05, SAE J 2334, Ford CEPT 00.00-L-467, JSAE JASO M 609, VDA 621 -415. 

Kondenzačné skúšky sa vykonávajú podľa noriem: EN ISO 6270, DIN 50017 KK, ASTM D2247, ASTM D1735 alebo DEF STAN 00-35, časť 3, skúška CL7. 

Kesternichova skúška je skúška oxidom siričitým. Medzi skúšky oxidom siričitým patrí­ napr. EN ISO 3231, ISO 6988, ASTM G 87, ASTM G 85 postup A4 a DIN 50 018.