Metalizácia

Metalizácia (alebo šopovanie) elektrickým oblúkom je jedným zo spôsobov žiarového striekania - procesu úpravy materiálov, pri ktorom je kovový drôt (obvykle zinok, hliník alebo ich zliatina) v pištoli tavený a následne nanášaný na podklad, ktorý ostáva nenatavený. Jedná sa o spôsob využívaný pre povrchovú úpravu oceľových konštrukcií, hlavne pre aplikácie vyžadujúce vysokú životnosť povlakov alebo určené do ťažkých koróznych prostredí.

Pri metalizácii elektrickým oblúkom dochádza k skratu medzi dvoma drôtmi s rôznou polaritou a k vzniku elektrického oblúka. V oblúku sú odtavované konce týchto drôtov s rovnakým alebo rozdielnym zložením. Roztavený kov je pomocou stlačeného vzduchu rozprašovaný na podklad.

Pri aplikácii roztaveného kovu dochádza k minimálnemu zahriatiu podkladu, na ktorý je tavenina aplikovaná. Väzby, ktoré vznikajú medzi podkladovým materiálom a povrchovou úpravou majú preto mechanický a nie chemický charakter. Nedochádza tak k deformácii alebo iným nežiadúcim zmenám štruktúry podkladového materiálu.