GAMIN SK, s.r.o.

Novoť 153
029 55 Novoť
Slovenská republika


Tel.: +421 435 590 402
Mobil: +421 905 524 668
Mail: gamin@gamin.sk 

Bankové spojenie

VÚB Banka, a. s.
1961072956/0200

 


IČO: 36427535, IČ DPH: SK2021950040

Spoločnosť je od 12.2.2005 vedená u Okresného súdu Žilina pod číslom 15909/L

 

Margita Brišová

Mgr. Radana Brábníková

+420 596 115 008

brabnikova@gamin.cz