Príprava povrchu

Príprava povrchu zahŕňa dve základné veličiny - čistotu podkladu a drsnosť.

Kvalita a výsledný vzhľad náteru je závislý na mnohých faktoroch. Okrem správnej prípravy povrchu záleží taktiež na kvalite náterovej hmoty, na podmienkach aplikácie a pod.

Požiadavky a odporúčania pre drsnosť  a čistotu podkladu sú stanovené normou ISO 12944-4. Najpoužívanejšou normou na určenie stupňa prípravy povrchu je ISO 8501-1 a 2.