Naše publikácie

Neustále se vzdeláváme, aby nám neunikli žiadne novinky z oblasti povrchových úprav, metalizácie alebo tryskania. 

Účastníme se konferencií, píšeme články... 

Tu je prehľad niektorých našich publikácií, ktoré vás určite zaujmú. 

      

Kontrola povrchu a náterových hmôt pred aplikáciou povlakového systému

Bez povrchovej úpravy sa už neobíde takmer žiadne odvetvie priemyslu alebo stavebníctva a jeho správna aplikácia dokáže produkt či technológiu výrazne zhodnotiť alebo naopak poškodiť.  

Povrchové úpravy je preto nutné aplikovať dôsledne a neustále kontrolovat ich kvalitu. Viac sa o kontrole povrchových úprav dočítate v nasledujúcom článku.

Čítať viac

     

 

 

Kalibrácia hrúbkomeru Elcometer 456

Hrúbka povrchovej vrstvy je jedným z najdôležitejších merítok kvality. Preto je presné meranie hrúbky nutnosťou. Správná kalibrácia vám zaručí, že výsledky, ktoré nameriate budú vždy presné. V tomto článku sa dozviete o metódach a procese kalibrácie digitálneho hrúbkomeru Elcometer 456. Taktiež popíšeme faktory, ktoré musíte vziať do úvahy, keď sa chystáte svoj hrúbkomer skalibrovať.   

Čítať viac

       

Urýchlené korózne skúšky v automobilovom priemysle

Urýchlené korózne skúšky patria k jedným z najčastejších testov pri vývoji a kontrole kovových súčiastok s povrchovou úpravou v automobilovom priemysle. Jedny z najprísnejších štandardov pre cyklické korózne komory využívajú spoločnosti Volvo, Ford a Scania. 

Čítať viac

     

Recyklácia rozpúšťadiel a jej vplyv na životné prostredie

V dnešnej dobe sa kladie veľký dôraz na životné prostredie - a oprávnene. Nie všetky prostriedky je ale možné nahradiť ekologickým variantom. Veľkú časť rozpúšťadiel je však možné čistiť a opakovane používať. Tým sa znižuje ekologická záťaž a výrazne sa šetria finančné prostriedky. 

Čítať viac