Ejektorové systémy 50

Výkonné priemyselné vysávače na stlačený vzduch.

Prehľad základných parametrov. Podrobné informácie nájdete pri jednotlivých produktov. 

Parameter 014A 115A 139A 216A 306A 426A 450A 471A
Max. podtlak (mmWC) 2300 2200 5200 3100 3100 5200 4200 5200
Max. prietok vzduchu jednotky (Nm3/h) 132 460 342 342 342 342 360 342
Spotreba stlačeného vzduchu (Nm3/min) 0,7 1,6 3 1,6 1,6 3 2,2 3
Tlak stlačeného vzduchu (bar) 7 7 7 7 7 7 7 7
Využiteľný objem kontajneru (l) - 40 47 47 40+47 47+58 47 67+89