Ejektorové systémy 50

Výkonné priemyselné vysávače na stlačený vzduch.

Prehľad základných parametrov. Podrobné informácie nájdete pri jednotlivých produktov. 

Parameter AB014 AB115 AB139 AB216 AB306 AB426 AB450 AB471
Max. podtlak (mmWC) 2300 3100 5200 3100 3100 5200 4200 5200
Max. prietok vzduchu jednotky (Nm3/h) 132 342 342 342 342 342 360 342
Spotreba stlačeného vzduchu (Nm3/min) 1 1,6 3 1,6 1,6 3 2,2 3
Tlak stlačeného vzduchu (bar) 7 7 7 7 7 7 7 7
Využiteľný objem kontajneru (l) - 40 47 47 40+50 47+58 47 67+89