Korózna komora Ascott Atmosfär Premium

Ascott Atmosfär Premium je jedinečná komora, ktorá vyhovuje aj tým najnáročnejším automotive testom, vrátane PV1200 a PV1209.

Komora Ascott Atmosfär Premium vyhovuje normám: FORD CEPT 00.00-L-467; Renault D17 2028 (ECC-1); RNES – G -00005 / 0006 / 0007; Toyota 1555G (Method C); Volvo VCS 1027,149 (ACT-1); Volvo VCS 1027,1449 (ACT-2); TP-JLR-52.265; SCANIA STD4319; VDA 233-102; Honda 5100Z; Hyundai/Kia CCT-B; VW PV 1210; VW PV 1200; VW PV 1209.

     

Technická špecifikácia

  Teplotný rozsah Vlhkostný rozsah Spádová rýchlosť soľnej hmly
Režim kondenzácie nastaviteľný od teploty okolia do +70 °C daný 95 % - 100 % RH N/A
Režim soľnej hmly s oscilujúcimi tryskami nastaviteľný od teploty okolia do +60 °C N/A nastaviteľný 5 – 10 l/m2 za hodinu
Režim soľnej hmly s 2 tryskami (ISO 9227) nastaviteľný od teploty okolia do +60 °C N/A nastaviteľný 0,5 – 5,5 ml/80 cm2/za hodinu
Režim sušenia nastaviteľný od teploty okolia do +80 °C nie je kontrolovaný N/A
Klimatický režim viď graf nižšie viď graf nižšie N/A
Režim sušenia okolitým vzduchom mení sa podľa laboratórnych podmienok prostredia mení sa podľa laboratórnych podmienok prostredia N/A

    

Chystáme pre Vás podrobný technický list. Na stránky ho doplníme v najbližších dňoch. Ak by Vám chýbala akákoľvek technická informácie, napíšte nám. 

    

Fotogaléria