Komory Ascott v novom dizajne

Výrazné zlepšenie kontroly vlhkosti u cyklických komôr Ascott.

Nový jednotný systém odvlhčovania vzduchu a systém rozvodu vzduchu prinesie významné zlepšenie výkonu komôr Ascott.

Ascott odstránil súčasný systém odvlhčovania a sušenia vzduchom, ktorý sa skladal z guľových ventilov, vyhrievacích telies a difúzora vo vnútri komory. Tie sú nahradené jednotným systémom odvlhčovania vzduchu s rozvodmi pomocou perforovanej trubice po celej dĺžke zadnej steny komory. Vzduch je teraz privádzaný do systému z kompresorového rozvodu vzduchu a nie vzduchom z okolitého prostredia.

Odstránenie zložitého elektrického systému a difúzorov významne zlepší výkon cyklických komôr Ascott.

Tento nový benefit rozšíri štandardný vlhkostný rozsah komory, ktorý bolo možné pôvodne dosiahnuť len dokúpením jednotky ACC90 pre vytváranie nižšej vlhkosti ako je vlhkosť okolitého prostredia. 

Margita Brišová

Mgr. Radana Brábníková

+420 596 115 008

brabnikova@gamin.cz