Zmena odvlhčovacej jednotky pre lepší výkon komory

Odvlhčovacia jednotka ACC 112 Midi sa mení z hľadiska veľkosti, funkcií aj ďalších parametrov. Dôjde tak k zlepšeniu rozsahu kontrolovaného klimatu a homogenity prostredia v komorách.

 

Najzásadnejšie zmeny u odvlhčovacej jednotky

  • predĺženie jednotky, ktoré umožňuje umiestnenie psychrometrického systému merania vlhkosti (ak je s jednotkou objednaný) vo vnútri a nie ako modul na bočnej stene komory
  • nový typ potrubia pre prívod a odvod vzduchu, nie sú už použité flexibilní hadice, kde hrozila možnosť kondenzácie vzduchu v prípade jej ohybov
  • pridanie manometrov na jednotke, ktoré umožňujú jednoduché monitorovanie tlaku v chladiacom systému a kontrolu tlaku v tryske generujúcej relatívnu vlhkosť

U odvlhčovacej jednotky je teraz možnsoť voľby umiestnenia vedľa alebo za komorou. Podľa toho budú na jednotke inštalované prípojky a ovládací panel.

 

Pre ďalšie informácie o funkciách a možnostiach nám zavolajte alebo napíšte

Petra Poletová

Mgr. Radana Brábníková