Abrazivo Polgrit

Abrazívum Polgrit je granulovaná struska z výroby medi. Je to amorfný materiál, chemicky neutrálny, ktorý nereaguje s otryskávaným povrchom a nepôsobí sekundárnu koróziu.

Použitie polgritu

  • konečná úprava betónových elementov fasád budov, základov budov, stropov, čistenie topných povrchov kotlov
  • odstránenie starých náterov, hrdze, okují, vrstiev umelých hmôt
  • príprava kovových povrchov pred aplikáciou náterov
  • k príprave povrchov pod polyvinylové, epoxidové, polyuretánové a špeciálne povlaky a metalizáciu

 

Prednosti polgritu

  • umožňuje získanie každého stupňa čistenia podľa normy ČSN ISO 8501
  • vyrábané abrazívum zodpovedá nárokom normy DIN 8201 č.9 a TRGS-503
  • spotreba Polgritu je omnoho menšia ako spotreba piesku a čím vyššia ja korózia plechu, tým sa tento rozdiel zvyšuje
  • hygienická nezávadnosť

Fotogaléria