Nová soľná korózna komora od Ascott

Ďalšie nainštalované komory už v prevádzke.

Další úspěšná instalace dvou korozních komor a jedné vysoce výkonné klimatické komory a kompletní vybavení krásné moderní laboratoře pro hodnocení kvality povrchových úprav. Korozní komory o objemu 1000 litrů umožňují provádět testy solnou mlhou, kondenzaci a vysoušení a budou používány pro hodnocení kvality povrchových úprav dílů průmyslových praček. 

Petra Poletová

Mgr. Radana Brábníková

Ivo Bojas