Priemyslové zariadenia pre recykláciu rozpúšťadiel

Veľké priemyslové celky vyrábané podľa potrebnej kapacity a priestorov konkrétneho zákazníka. Pre bližšie informácie nás, prosím, kontaktujte.

Priemyslové prístroje sú vybavené vnútorným miešacím zariadením a odškrabávačmi (na vyžiadanie), ktoré udržiavajú produkt v pohybe, čím je zamedzené priľnutiu na stene a na dne kotla. 

Otáčaný kotol, zhotovený z ocele V2 s hrúbkou 8 mm, zaručuje vysokú odolnosť a dlhú životnosť. Celková kapacita kotla je vzhľadom k maximálnemu objemu náplne mimoriadne vysoká a umožňuje perfektné oddelenie rozpúšťadla a nečistôť vďaka redukcii javu vlečenia. Priemer kotla, oproti jeho hĺbke veľmi veľký, rozširuje odparovaciu plochu, destilácia je tak optimalizovaná. Vďaka možnosti takmer kompletného vyklopenia kotla je navyše vyprázdňovanie a čistenie mimoriadne ľahké. 

Kontrola riadená mikroprocesorom umožňuje optimálnu prevádzku, zodpovedajúcu príslušnému spracovávanému produktu. Proces, ktorý je možné rozdeliť na maximálne 6 úsekov, umožňuje okamžitú úpravu hodnôt podľa vývoja chemicko - fyzikálnych javov a hlavne s ohľadom na špecifické teplo, odparovaciu energiu, tlak pary a rôzne destilačné teploty. 

Táto flexibilita umožňuje:

  • stupeň úpravy pre zmes kvapaliny s kvapalinou, kvapaliny s pevnou látkou a pre vysoké koncentrácie
  • sušenie zvyškov na najvyššej možnej fyzikálnej úrovni
  • cielene korigujúce zásahy do rpzsahu a doby pre odstránenie abnormálnej tvorby peny
  • linearita a konštantnosť teplotného rozdielu medzi topným médiom a produktom, aj u riedidiel s obzvlášť širokým rozpätím destilácie
  • bezpečné zaobchádzanie s rozpúšťadlami nestálymi voči teplu a s nečistotami
Veľké priemyselné zariadenia pre recykláciu rozpúšťadiel

Fotogaléria

Videa