Cena hejtmana kraja za spoločenskú zodpovednosť 2019

Boli sme ocenení 3. miestom v kategórii firiem do 50 zamestnancov v Cene hejtmana za spoločenskú zodpovednosť. Sme pyšní na to, že sme boli vybrané v tak veľkej konkurencii firiem.

3.místo - Cena hejtmana za společenskou odpovědnost

3.místo - Cena hejtmana za společenskou odpovědnost

      

Sme radi, že máme dobré vzťahy v rámci firmy, skvelé vzťahy s našimi obchodnými partnermi a dokážeme si nájsť čas a prostriedky na to, aby sme pozitívne prispievali aj komunite okolo nás. 

A budeme v tom pokračovať aj naďalej.

Petra Poletová

Mgr. Radana Brábníková

Ivo Bojas