Stretneme sa na Myslivni?

Na seminári Progresívne a netradičné technológie povrchových úprav predstavíme unikátnu novinku - simulátor lakovania a tryskania SimSpray. Zoznámte sa s ním nielen v rámci prednášky Virtuálna realita v praktickom tréningu lakovačov.

Virtuální lakování - SimSpray

SimSpray - pohled lakýrníka

     

Problém zaistiť si dostatok kvalifikovaných pracovníkov je stále väčší a väčší. Udržanie si kvalitného lakovača a to ako v oblasti mokrého, tak aj v práškovom lakovaní je stále ťažšie. 

Zácvik lakovačov prevádza mnoho lakovní v rámci svojej prevádzky, a ako dobre vieme, ide o ekonomicky náročný proces. Veľmi zaujímavou alternatívou klasického zaškolenia je virtuálna realita. 

Tréning lakovačov tak prebieha v simulovanom prostredí lakovne, kde pracovník vďaka špeciálnym okuliarom vidí reálnu vzdialenosť medzi pištoľou a lakovaným povrchom. 

Výukový proces spočíva v postupnom lakovaní od jednoduchých aplikácií, až po zložité diely. Systém zobrazuje reálny proces, vrátane vyhodnotenia vád a iných defektov a znázorňuje hrúbku lakovanej vrstvy. 

Na seminári Vám SimSpray predstavíme, môžete si ho vyskúšať a otestovať tak svoju schopnosť rýchlo a správne nalakovať konkrétne diely. V rámci prednášky Virtuálna realita v praktickom tréningu lakovačov Vám predstavíme túto modernú a atraktívnu metódu zaškolenia nových lakovačov.

Tešíme sa na spoločné stretnutie na Myslivni, už za týždeň - 4. - 5. 12..

      

      

Margita Brišová

Mgr. Radana Brábníková

Ivo Bojas