Lesk

Lesk je špecifickou veličinou hlavne preto, že je veľmi dobre viditeľný, a to nielen pre odborníkov, ale aj pre laikov. Pre meranie lesku existuje celý rad výrobkov na rôznych užívateľských úrovniach.

Leskomery používajú lúč, ktorý pod určitým uhlom dopadá na meraný povrch a následne percentuálne vyjadruje stupeň lesklosti povrchu. Voľba uhlu, pod ktorým lúč na prístroj dopadá, je závislá na stupni lesklosti povrchu - keď sa jedná o povrch vysoko lesklý, je najvhodnejšie meranie pod uhlom 20º, naopak, matné nátery sa merajú pod uhlom  85º. Štandardné náterové hmoty sa merajú leskomerom s uhlom  60º.

Výrobci leskomerov ale poskytujú aj rôzne kombinácie uhlov v jednom prístroji - napr. 20º a  60º alebo  60º a 85º. Výnimkou nie sú ani prístroje, ktoré umožňujú meranie pod všetkými uhlami. Tieto prístroje sú vybavené aj štatistikou možnosťou pripojenia do počítača. Software umožňuje jednoduché vytváranie grafov a výpočet štatistických hodnôt.

Bližšiu špecifikáciu pre meranie lesku stanovuje norma ČSN ISO 2813.