Spektrofotometer ColorLite sph900 a sph870

Spektrofotometer ColorLite sph900 a sph870 sú jedinečné zariadenia, ideálne na kontrolu kvality farebnosti výrobkov pomocou inovatívnej spektrálnej kolorimetrickej metódy.

Vlastnosti

  • užívateľsky príjemný prístroj s intuitívnym ovládaním
  • externá hlava sondy z nerezovej ocele
  • vysoko kontrastný farebný OLED displej
  • funkcia automatického rozpoznávania príslušenstva
  • dve hlavné geometrie v jednom prístroji: 45°/0° a d/8°
  • vysoké optické rozlíšenie až 3,5 nm
  • pamäť pre 1000 farebných vzoriek
  • pamäť pre 300 spektier 400 nm až 700 nm po 3,5 nm
  • niekoľkonásobné snímanie s automatickým priemerovaním 1 až 20 snímkov

Technická špecifikácia a bližšie informácie o spektrofotometre ColorLite sú súčasťou priloženého technického listu. 

Fotogaléria