Vzduchový pohon

Pneumatické pumpy majú ako striekacie zariadenia mnohostranné použitie, ako v ručnej a kusovej výrobe, tak v prevádzkach s veľkou výrobnou kapacitou. Pre svoju jednoduchú, robustnú a prepracovanú konštrukciu pracujú spoľahlivo a s malými nákladmi.

Hnacím médiom je tu tlakový vzduch, ktorý cez jednoduchý a spoľahlivý systém poháňa piest motora. Ten vykonáva plynulý priamočiary vratný pohyb. Piest motora je mechanicky spojený s piestom tlakovej pumpy. Pri pohybe piestu pumpy hore a dole vznikajú dva rovnocenné pracovné zdvihy. Prevod pumpy je daný pomerom pracovného prierezu pneumatického motora a tlakovej pumpy. 

Zariadenia sú kompletované podľa požiadaviek zákazníka s rôznymi druhmi sacích systémov, filtrov, hadíc, na vozíku či konzole a podľa požiadaviek na kvalitu nástreku s pištoľami pre striekanie bez prídavného vzduchu (AIRLESS), s prídavným vzduchom (AIRCOAT), s ohrevom farby (HSA) alebo s elektrostatikou.