Čistota

Čistota podkladu pred aplikáciou náterových hmôt a obdobných systémov je jedným z kľúčových parametrov ich funkčnosti a dlhej životnosti.

Metódy hodnotenia čistoty povrchu upravujú normy ISO 8502-1 až 8502-12. Normy ISO 8503-1 až 8503-5 potom popisujú charakteristiku drsnosti otryskaných oceľových povrchov a ISO 8504-1 až 8504-3 sa venujú metódam prípravy povrchu s informáciami o schopnosti danej metódy dosiahnuť určitý stupeň čistoty.