Drsnosť

Drsnosť je charakteristická vlastnosť povrchu, ktorá zaisťuje priľnutie náterovej hmoty na podklad.

Požadovaný stupeň drsnosti je možné dosiahnuť pomocou predúpravy povrchu napríklad otryskávaním alebo čistením (buď mechanickým alebo ručným). Možnosti merania drsnosti sú široké. V prvej rade je to metóda vizuálne - komparatívna, pri ktorej sa používajú etalóny drsnosti, teda štandardizované oceľové "vzorníky", ktoré slúžia na porovnanie povrchu so vzorom na etalóne.

Ďalšou možnosťou je meranie drsnosti pomocou drsnomerov a profilomerov. Drsnomery skenujú profil povrchu v danej dĺžke a prevádzajú výpočet ďalších parametrov, ako je Ra, Rz, Ry a ďalšie, kým profilomery merajú hodnotu Rmax bodovo.