Deštruktívne meranie

Deštruktívne meranie hrúbky suchej vrstvy definuje postup 6B z normy ČSN EN ISO 2808.

Jedná sa o meranie pomocou mikroskopu a klínového rezu. Pri tomto postupe je používaný prístroj, pomocou ktorého je povlak v predpísanom uhle narezaný až k podkladu. Mikroskopom so stupnicou sa zmeria pôdorysná šírka klinového rezu v μm a na základnom uhle rezu sa vypočíta hrúbka suchej vrstvy. Celý postup je vhodný aj pre nekovové podklady (nátery na dreve, betóne, či plaste) a dá sa účinne použiť aj pre meranie hrúbky viacerých vrstiev pri viacvrstvových systémoch, ktoré sú dostatočne farebne odlíšené.

Pre túto metódu existuje prístroj všeobecne označovaný ako PIG (Paint Inspection Gauge). Tento jednoduchý vreckový prístroj má zabudovaný rezák a mikroskop s osvetlením a stupnicou, pomocou ktorého sa celé meranie realizuje. Prístroj Elcometer 121 ponúka okrem možnosti deštruktívneho prevedenia skúšky aj pripojenie rezáku pre realizáciu mriežkovej skúšky podľa normy ČSN EN ISO 2409.