Hrúbka mokrej vrstvy

Hrúbka mokrej vrstvy je často označovaná aj ako WFT (Wet Film Thickness), je parameter, ktorý slúži na orientačný výpočet hrúbky vrstvy po vytvrdení náterovej hmoty (tzv. hrúbky suchého filmu - DFT z anglického Dry Film Thickness). Jedná sa v podstate o hrúbku filmu po vyprchaní všetkých rozpúšťadiel.

WFT musí byť hodnotené bezprostredne po aplikácii náterovej hmoty, teda do doby, kým vyprchá časť rozpúšťadla z náterovej hmoty. Tým je zaistené, že dôjde k opätovnému zliatiu farby a náter nebude v danom mieste poškodený. Výhodou merania hrúbky mokrej vrstvy je to, že je možné aj v priebehu aplikácie tento parameter korigovať a dosiahnuť tak optimálnu hrúbku suchého filmu.

Meranie hrúbky mokrej vrstvy je možné prevádzať meracími hrebeňmi alebo excentrickým kolieskom.

Meracie hrebene sú vyrábané z plastu (slúžia na jednorazové použitie), z hliníku alebo nereze a sú v rôznych rozsahoch. Plastové alebo hliníkové hrebene sú veľmi často dodávané výrobcami náterových hmôt pri dodávke, je však nutné veľmi pozorne sledovať ich opotrebenie a plastové hrebene nepoužívať opakovane. Hrebene majú po svojom obvode odstupňované zuby, označené číselnou hodnotou hrúbky. Pri meraní je hrebeň namočený kolmo do náterovej hmoty a následne sa hodnota odčíta zo stupnice na hrebeni. Hrúbka vrstvy je potom hodnota, ktorá je medzi posledným namočeným a prvým nenamočeným zubom hrebeňa.

Excentrické koliesko je výrazne presnejšie ako hrebeň. Na stranách kolieska sú vodiace plochy, v strede je potom excentrická plocha, z ktorej sa odčíta hrúbka mokrého filmu po prejdení kolieska náterovou hmotou.