Certifikovaný kurz FROSIO Inspector už aj v Českej republike 

Kurz FROSIO Inspector je jedna z celosvetovo uznávaných medzinárodných certifikácií v odbore povrchových úprav. Teraz sa môžete pripojiť k FROSIO inšpektorom aj Vy. 

Certifikácia FROSIO je zaručeným zvýšením Vašej kvalifikácie. 

                

Účastníci

Kurz je určený predovšetkým pre tých, ktorí už majú skúsenosti v oblasti prípravy povrchu, prevádzajú inšpekčnú činnosť, sú špecialistami na predúpravu povrchu alebo odborníkmi v oblasti QA/QC.

Sú to tí, ktorí pracujú na predúprave kovových povrchoch, aplikujú nátery alebo povlaky protikoróznej ochrany a robia inšpekciu takýchto aplikácií. 

Kurz je možné absolvovať aj bez predchádzajúcich skúseností, je však možné dosiahnuť len na nižšiu kvalifikáciu, tj. Level 1.

Kurz poskytne účastníkom teoretickú a praktickú prípravu na skúšku FROSIO, ktorou je aj zakončený.

Kurz je zameraný prakticky, na riešenie problémov, ktoré súvisia s protikoróznou ochranou. 

               

Obsah kurzu

 1. Materiály a konstrukčné návrhy 
 2. Korózia  
 3. Podklady pre protikoróznu ochranu  
 4. Životné prostredie  
 5. Nátery a náterové hmoty  
 6. Požiadavky pri realizácii inšpekcií  
 7. Normy, špecifikácie, postupy  
 8. Inšpekčná činnosť, úloha inšpektora  
 9. Bezpečnosť práce a ochrana životného prostredia

     

Online pre-course

Po registrácii a zaplatení kurzu FROSIO dostane každý účastník prístup k online kurzu, ktorý stručne zhrnie jednotlivé témy na FROSIO, vrátane praktických ukážok, videí, animácií a testovacích otázok. Tento pre-course Vám pomôže zvýšiť šancu na úspešné zloženie skúšky.  

     

Úrovne certifikácie FROSIO

Systém certifikácie FROSIO má tri rôzne úrovne. Kurz aj skúška sú pre všetky úrovne rovnaké, líšia sa dĺžkou praxe a skúseností. 

FROSIO Inspector Level 1 (biely)

 • účastníci, ktorí majú menej ako dva roky skúseností alebo nemajú skúsenosti žiadne
 • platí 5 rokov od dátumu vydania

FROSIO Inspector Level 2 (zelený)

 • účastníci, ktorí majú viac ako dva roky skúseností
 • platí 5 rokov od dátumu vydania

FROSIO Inspector Level 3 (červený)

 • účastníci, ktorí majú minimálne 5 rokov skúseností, aspoň dva roky z nich sú v oblasti inšpekčnej činnosti
 • platí 5 rokov od dátumu vydania

               

Kurz FROSIO Inspector je realizovaný spoločnosťou Paint-Inspector.Com.

      

Nie ste si istý, či zvládnete FROSIO v angličtine? Vyskúšajte si ho nanečisto a overte si svoje praktické a jazykové znalosti. Prihláste sa na "Try FROSIO"