Termíny a prihláška

Date Title Mesto Kapacita Cena
06. 03. Kontrola kvality v práškovom lakovaní Žilina 5 165 € / 4200 Kč Prihláška

Všetky informácie o školení Kontrola kvality v práškovom lakovaní

07. 03. Vady v práškovom lakovaní Žilina 5 165 € / 4200 Kč Prihláška

Všetky informácie o školení Vady v práškovom lakovaní

22. 03. Aktualizovaná norma ISO 12944 Ostrava 0 165 € / 4200 Kč Obsadené

Všetky informácie o školení Aktualizovaná norma ISO 12944.

10. 04. Kontrola kvality v protikoróznej ochrane Žilina 7 165 € / 4200 Kč Prihláška

Informácie o školení Kontrola kvality v protikoróznej ochrane

11. 04. Vady náterov v protikoróznej ochrane Žilina 2 165 € / 4 200 Kč Prihláška

Všetky informácie o školení Vady náterov v protikoróznej ochrane

17. 04. Kontrola kvality v práškovom lakovaní Ostrava 0 120 € / 3200 Kč Obsadené

Všetky informácie o školení Kontrola kvality v práškovom lakovaní.

18. 04. Vady v práškovom lakovaní Ostrava 0 120 € / 3200 Kč Obsadené

Všetky informácie o školení Vady v práškovom lakovaní

15. 05. Kontrola kvality v protikoróznej ochrane Ostrava 3 120 € / 3200 Kč Prihláška

Všetky informácie o školení Kontrola kvality v protikoróznej ochrane

16. 05. Vady náterov v protikoróznej ochrane Ostrava 7 120 € / 3200 Kč Prihláška

Všetky informácie o školení Vady náterov v protikoróznej ochrane

17. 05. ElcoMaster a ElcoMaster Mobile App Ostrava 6 120 € / 3200 Kč Prihláška

Všetky informácie o školení ElcoMaster a ElcoMaster Mobile App

Margita Brišová

Veronika Pidičáková

Vít Ehler

gamin@gamin.sk

Mgr. Radana Brábníková

+420 596 115 008

brabnikova@gamin.cz