Vady náterov v protikoróznej ochrane

Váš lektor
Ing. Vít Dorničák, Ph.D.

Kurz je zameraný na najčastejšie vady náterových systémov, a to ako funkčné, tak aj kozmetické. Napr.

 • odlupovanie
 • praskanie
 • strata priľnavosti
 • pľuzgierovatenie
 • krátery
 • vrásnenie
 • suché striekanie
 • prestriekavanie
 • nečistoty v nátere
 • pomarančovitosť
 • mäkký náter
 • kriedovatenie
 • a ďalšie

Pri každej vade budú vysvetlené možné príčiny, prevencia týchto vád a spôsoby následných opráv. 

Kurz sa zameriava hlavne na vady na kovových podkladoch, mnohé z poznatkov je však možné aplikovať aj na iné druhy podkladov. Kurz bude doplnený bohatou obrazovou dokumentáciou z vlastnej činnosti lektora a množstvom praktických príkladov.

    

Rozsah: poldenný seminár

Lektorom tohto kurzu je Ing. Vít Dorničák, Ph.D., FROSIO inšpektor Level 3 a súdny znalec v odbore chémie so špecializáciou na protikoróznu ochranu s dlhoročnými praktickými skúsenosťami. 

    

Pozrite sa aj na náš seminár Kontrola kvality v protikoróznej ochrane. Dozviete sa tam o príprave povrchu, hrúbke náteru, priľnavosti, porozite, klimatických podmienkach a ešte mnoho iného. 

   

Kurz je realizovaný v zverejnených termínoch. Ak nie je uvedené inak, koná sa kurz v našom vzdelávacom centre v Ostrave.  

Kurz je realizovaný, ak sa prihlási aspoň 5 účastníkov. 

Na základe odoslanej prihlášky je zaslaná zálohová faktúra. Ak nie je zálohová faktúra uhradená v termíne, potom rezervácia miesta prepadá a miesto je uvoľnené ďalším záujemcom. 

V prípade záujmu zaistíme účastníkom ubytovanie. Túto požiadavku špecifikujte, prosím, v poznámke v prihláške.