Kontrola kvality v protikoróznej ochrane

  • Príprava povrchu – čistota (zasolenie, prachové častice) a drsnosť (komparátory, drsnomery, parametre drsnosti) podkladu pred aplikáciou, povrchové napätie
  • Hrúbka náteru  – hrúbka mokrého náteru, hrúbka suchého náteru, deštruktívne a nedeštruktívne testovanie, štatistické vyhodnotenie meraní, práca so softwarom
  • Priľnavosť povlaku – mriežková skúška, krížový rez, odtrhomery, vyhodnotenie odtrhovej skúšky
  • Porozita povlaku – porozimetre nízkonapäťové a vysokonapäťové
  • Hodnotenie klimatických podmienok - parametre pre hodnotenie klimatických podmienok so zameraním na špecifiká pri aplikácii

         

Váš lektor
Ing. Pavel Medvec

Rozsah: celodenné školenie

Cena kurzu zahŕňa: výukové materiály, materiál pre všetky praktické skúšky, obed, certifikát o absolvovaní

   

Určite Vás zaujme aj nás ďalší seminár - Vady náterov v protikoróznej ochrane, kde sa dozviete všetko o najčastejších vadách náterových systémov - a to jak funkčných, tak aj kozmetických. 

   

Kurzy sú realizované vo zverejnených termínoch. Pokiaľ nie je  uvedené inak, koná sa kurz v našom vzdelávacom centre v Ostrave.

Kurz je realizovaný, pokiaľ je prihlasených min. 5 účastníkov.

Na základe odoslanej prihlášky je odoslaná zálohová faktúra. Pokiaľ nie je zálohová faktúra uhradená v termíne, tak rezervácia miesta prepadá a miesto je uvoľnené ďalším záujemcom.

V prípade záujmu zaistíme účastníkom ubytovanie. Túto požiadavku špecifikujte, prosím, v poznámke v prihláške.