Viskozita

Viskozita je veličina, ktorá charakterizuje vnútorné trenie vybraných látok. Jednoducho môžeme definovať, že ide o pomer medzi napätím a zmenou rýchlosti, ktorý závisí na vzdialenosti medzi vrstvami pri prúdené kvapaliny.

Čím má kvapalina väčšiu príťažlivosť, tým má väčšiu viskozitu a naopak. Väčšia viskozita znamená väčšie brzdenie pohybu kvapaliny alebo telies v kvapaline.