ISO komparátor Elcometer 125

ISO komparátor Elcometer 125 umožňuje odhadnúť drsnosť povrchu len pohľadom a dotykom. Je dostupný vo verziách pre grit alebo shot.

Tieto etalóny drsnosti slúžia na porovnanie drsnosti povrchu so vzorom, ktorý je uvedený na etalóne.  

ISO komparátory majú štyri rôzne profily, aby bolo hodnotenie čo najpresnejšie. 

  Profil
Drť 25, 60, 100, 150 µm
Broky 25, 40, 70, 100 µm

Elcometer 125 je možné použiť v súlade s nasledujúcimi normami: ASTM D 4417 metóda A, ISO 8503-1 a ISO 8503-2.

Fotogaléria

Videa