Rugotest komparátor Elcometer 129

Elcometer 129 komparátory Rubert a Rugotest umožňujú odhadnúť drsnosť povrchu len pohľadom a dotykom. Rubert je dostupný vo verziách pre grit a shot, Rugotest obsahuje obe tieto verzie.

Tieto etalóny drsnosti sú dostupné v nasledujúcich profiloch.

  Profil
Elcometer 129 Rubert – drť 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3 a 12,5 µm
Elcometer 129 Rubert – broky 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3 a 12,5 µm
Elcometer 129 Rugotest
(drť i broky)
N6, N7, N8, N9, N10 a N11 ekvivalentný k 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 a 25 µm

Elcometer 129 je možné použiť v súlade s normou ASTM D 4417 metóda A.

Fotogaléria