Kontrola kvality v práškovom lakovaní

        

Vaša lektorka
Mgr. Radana Brábníková

Rozsah: celodenné školenie

Cena kurzu zahŕňa: výukové materiály, materiál pre všetky praktické skúšky, obed, certifikát o absolvovaní

    

Pozrite sa aj na naše ďalšie semináre. Odporúčame napr. Vady v práškovom lakovaní, kde sa dozviete všetko o najčastejších vadách v práškovom lakovaní, ktoré vznikli pri aplikácii, nevhodnej predúprave alebo v priebehu procesu vypaľovania. 

   

Kurzy sú realizované v zverejnených termínoch. Pokiaľ nie je  uvedené inak, koná sa kurz v našom vzdelávacom centre v Ostrave.

Kurz je realizovaný, ak je prihlásených min. 5 účastníkov.

Na základe odoslanej prihlášky je odoslaná zálohová faktúra. Pokiaľ nie je zálohová faktúra uhradená v termíne, tak rezervácia miesta prepadá a miesto je uvoľnené ďalším záujemcom.

V prípade záujmu zaistíme účastníkom ubytovanie. Túto požiadavku špecifikujte, prosím, v poznámke v prihláške.