Vady v práškovom lakovaní

Váš lektor
Martin Hublar

Kurz pojednáva o najčastejších vadách v práškovom lakovaní, zahŕňa vady spôsobené nevhodnou či nedostatočnou predúpravou, vady spôsobené pri aplikačnom procese a tiež vady, ktoré vznikajú v priebehu vypaľovacieho procesu. Ide napr. o tieto vady:

  • nečistoty v povlaku (hrudky, krupica)
  • stekanie povlaku
  • lúpanie povlaku
  • kráteriky
  • efekt pomarančovej kôry
  • presvitanie základného materiálu pod povlakom
  • nabaľovanie farby na stranách
  • a mnohé ďalšie

Kurz je doplnený praktickými ukážkami lakovanej vrstvy. 

     

Rozsah: celoldenný seminár

Lektorom kurzu je Martin Hublar, expert na povrchové úpravy v spoločnosti IDEAL - Trade Service, spol. s r.o.

   

Ponúkame aj seminár Kontrola kvality v práškovom lakovaní, kde preberieme napr. hrúbku povlaku, mechanické vlastnosti, optické vlastnosti, priľnavosť a mnoho iného.

   

Kurz je realizovaný v zverejnených termínoch. Pokiaľ nie je  uvedené inak, koná sa kurz v našom vzdelávacom centre v Ostrave.

Kurz je realizovaný, ak je prihlásených min. 5 účastníkov.

Na základe odoslanej prihlášky je odoslaná zálohová faktúra. Pokiaľ nie je zálohová faktúra uhradená v termíne, tak rezervácia miesta prepadá a miesto je uvoľnené ďalším záujemcom.

V prípade záujmu zaistíme účastníkom ubytovanie. Túto požiadavku špecifikujte, prosím, v poznámke v prihláške.