Náterové hmoty 

Seminár je určený nielen pre technológov lakovní a aplikačných firiem, ale taktiež pre obchodníkov, architektov, či projektantov. 

Zrozumiteľným spôsobom sa zoznámite: 

  • so zložením tekutých náterových hmôt (výrobné komponenty, aj chemické zloženie)
  • s rozdelením náterových hmôt podľa rôznych kategórií
  • so základnými vlastnosťami jednotlivých pojivových typov
  • s vhodným výberom náterových hmôt
  • so spôsobom návrhu náterového systému
  • s možnosťami aplikácie (valček, striekanie, štetec) a výhody a nevýhody použitia týchto možností
Váš lektor
Ing. Vít Dorničák, Ph.D.

Cieľom seminára je nielen získať základné informácie, či osviežiť tie súčasné, ale taktiež získať schopnosť kritiky analyzovať navrhnuté náterové systémy a ich vhodnosť pre definované prostredie. 

Seminár vedie Ing. Vít Dorničák, Ph.D., FROSIO inšpektor Level 3 a súdny znalec v odbore chémia so špecializáciou na protikoróznu ochranu a s dlhoročnými praktickými skúsenosťami.  

 

Rozsah: poldenné školenie

Cena kurzu zahŕňa: výukové materiály, drobné občerstvenie, certifikát o absolvovaní

    

Pozrite sa aj na naše ďalšie semináre. Odporúčame napr. Vady náterov v protikoróznej ochrane, kde se dozviete o najčastejších chybách náterových systémov, vrátane vysvetlenia príčiny vzniku týchto vád, prevencie a následných opráv. 

          

Kurzy sú realizované v zveřejněných termínech, väčšinou sa konajú v našom vzdelávacom centre v Ostrave.

Aby sme kurz zrealizovali, musí byť prihlásených aspoň 5 účastníkov. 

Na základe odoslanej prihlášky je vám zašleme zálohovú faktúru. Ak ju nemáte možnosť zaplatiť v termíne alebo proces schvaľovania dlho trvá, prosím, informujte nás o tom. Inak vaše miesto uvoľníme ďalším záujemcom.

Niekedy sa neoplatí ponáhľať. Ak sa vám nechce cestovať, dajte nám vedieť, ubytovanie vám zabezpečíme.