Norma ISO 12944 so zameraním na náterové hmoty

Norma ISO 12944 je jednou zo základných noriem na prevádzanie protikoróznej ochrany oceľových konštrukcií náterovými systémami. 

Cieľom, seminára je prejsť všetkých 9 základných častí normy s bližším zameraním na časť 5: Ochranné náterové systémy

Váš lektor
Ing. Vít Dorničák, Ph.D.
FROSIO Inspektor Level 3

Na seminári sa budeme venovať týmto oblastiam:

 • Všeobecné zásady
 • Klasifikácia vonkajšieho prostredia
 • Navrhovanie
 • Typy povrchov podkladov a ich príprava
 • Ochranné náterové systémy

  • zloženie tekutých náterových hmôt 
  • rozdelenie náterových hmôt
  • základné vlastnosti jednotlivých pojivových spojov
  • vhodný výber náterových hmôt
  • spôsob návrhu naterového systému
  • možnosti aplikácie, ich výhody a nevýhody 

 • Laboratórne skúšobné metódy
 • Prevádzanie a dozor pri zhotovovaní náterov
 • Spracovanie špecifikácií pre nové a údržbové nátery
 • Ochranné náterové systémy a laboratórne skúšobné metódy pre off-shore aplikácie

 

Súčasťou seminára je aj zoznámenie sa s normou NORSOK M-501, ktorá obsahuje požiadavky na výber náterových hmôt, prípravu povrchov a kontrolu ochranných náterov, ktoré sa používajú pre objekty na mori a súvisiace zariadenia. 

       

Rozsah: celodenné školenie 

Cena kurzu zahŕňa: výukové materiály, obed, certifikát o absolvování

     

Určite Vás zaujmú aj naše ďalšie semináre

   

Kurzy sú realizované v zverejnených termínoch. Ak nie je uvedená iná lokalita, koná sa kurz v našom vzdelávacom centre v Ostrave.

Kurz je realizovaný, ak bude prihlásených aspoň 5 účastníkov.

Na základe odoslanej prihlášky Vám vystavíme zálohovú faktúru. V prípade, že zálohová faktúra nebude uhradená v termíne, rezervované miesto prepadá a je uvoľnené ďalším záujemcom. 

Ak chcete ostať do ďalšieho dňa alebo ste si rezervovali viac školení, môžeme Vám zaistiť ubytovanie. Napíšte nám a rezervujeme vám príjemný hotel v blízkosti školiacej miestnosti.